Ürünlerİmİz

ayrac resmi

Zeytin Ağacı

sepet ayrac

Zeytin ağacı tarih boyunca tüm arkeolojik kazılarda gerek meyvesiyle, gerek barışı sembol eden dalıyla, gerek kutsanmayı sağlayan ve geceleri aydınlatan yağıyla, gerek tıbbı kullanımlardaki yeriyle ve de saçlarımızı, cildimizi güzelleştirmede kullanılmasıyla hep bir iz bırakmıştır… Bu izler kimi zaman bir mozaik üzerinde kendini  göstermiş,  kimi zamanda  olimpiyatlarda zafer kazanan insan heykellerinin üstünde taç olarak belirmiştir, en çokta tüm kutsal  kitaplarda adına yer verilmesiyle karşımıza çıkmaktadır… Bu tarihsel belirtiler o kadar eski olmuştur ki M.Ö. 37000 yıl öncesine kadar gidebilmiştir…Tüm kutsal kitaplarda zeytin ağacı; kutsallığın, bolluğun, adaletin, sağlığın, gururun, zaferin, refahın, bilgeliğin, aklın, arınmanın ve yeniden doğuşun, kısaca insanlık için en önemli erdem ve değerlerin sembolüdür.Yağı, teolojik açıdan kutsayıcı, teknolojik açıdan aydınlatıcıdır. Dalı, barışın ve gücün sembolüdür Büyük bir emeğin ve uğraşın karşılığı olan zeytin, ağacıyla meyvesiyle, yağıyla dünyaya bir bakış, bir yaşam biçimi koskoca Akdeniz uygarlığının ayrılmaz parçasıdır.Zeytin ağacı öyle büyük bir kültürdür ki üzerine sayfalarca yazılsa, günlerce konuşulsa yine de eksik bir şeyler kalır… Günümüzde insanoğlunun zeytin ağacı hakkında edindiği bilgi hala şarap ve üzüm bağları hakkında bildiğimiz bilginin 30 sene öncesi kadardır…